Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator invanta.net - Průmyslová bezpečnost

Možnosti využití

Níže můžete vidět příklady, kde náš systém významným způsobem zvyšuje bezpečnost v průmyslovém prostředí a v blízkosti nebezpečných strojů. Uvádíme zde pouze některé možnosti, potenciální využití je mnohem širší.

Robotická bezpečnost

Schopnost definovat potřebné sekce/oblasti a přesně rozpoznávat přítomnost osob anebo částí lidského těla, nám umožňuje ovládat robota na základě vymezených situací. Můžeme například zpomalit operační rychlost v případě narušení oranžové výstražné zóny a okamžitě robota zastavit při překročení červené kritické zóny.

Kontrola osobních ochranných pomůcek

Náš bezpečnostní systém umožňuje rozpoznat i to, jestli jsou dodrženy všechny předepsané osobní ochranné pomůcky či nikoliv. V případě porušení je možné příslušným způsobem zareagovat. Mezi možné reakce patří upozornění, varovný akustický signál, deaktivaci zdroje hluku, ponechání strojního zařízení neaktivní, dokud nejsou předepsané pomůcky v pořádku apod.

Detekce ztráty vědomí

Omdlení nebo jakákoliv zranění jsou velmi nebezpečné situace především v rozlehlých prostorách jako jsou sklady nebo výrobní haly. Schopnost rozpoznat tyto události a vyvolat rychlou reakci např. upozorněním zodpovědných osob, může mít přímý dopad na následky či případné přežití.

Ochrana pracoviště
testu vysokým napětím

Umělá inteligence poskytuje vysokou úroveň bezpečnosti i v případě pracovišť zkoušky vysokým napětím, kde je možné rozpoznávat, jestli jsou tato nebezpečná zařízení obsluhována pouze proškoleným personálem a také jestli se v průběhu testu na tomto pracovišti nenachází další osoba. Tímto lze zamezit fatálním úrazům vysokým napětím.
Sledování paletových míst

Náš senzor zlepšuje efektivitu AGV a optimalizaci tras. Systém poskytuje lepší řízení AGV díky rozpoznání materiálu čekajícího na přepravu, volných paletových pozic a dostupnost dat v reálném čase.

Bližší informace o sledování a zabezpečení paletových míst.A spousta dalších

Jednou z velkých předností našeho systému je jeho snadné přizpůsobení novým scénářům. Pokud jste tu ten Váš ještě nenašli, neváhejte nás kontaktovat.