Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator invanta.net - Průmyslová bezpečnost
17. Červen 2023
2 minuty čtení

Zvyšování bezpečnosti na pracovišti: Představení technologie počítačového vidění společnosti Invanta

Technologie počítačového vidění hraje zásadní roli při zajišťování bezpečnosti a ochrany pracovních prostor. Tato technologie umožňuje analýzu prostředí v reálném čase, což umožňuje odhalit konkrétní situace a potenciální rizika. K tomu využívá kamery a sofistikované techniky zpracování obrazu.

Ve společnosti Invanta jsme ve spolupráci se špičkovými podniky zavedli velmi účinnou strategii, která při využívání robotů, AGV a případně dalšího strojového vybavení, klade bezpečnost práce na první místo. Pomocí této metody se nám podařilo částečně automatizovat bezpečnost zaměstnanců, snížit rizika a zabránit nehodám při rutinních činnostech.

Naše zařízení obsahují integrovaný systém umělého vidění, který umožňuje detekovat přítomnost osob v rizikových oblastech z různých úhlů a pozic. Díky tomu můžeme v rámci zavedených automatizovaných procesů okamžitě jednat.Pro dosažení této úrovně přesnosti byl model neuronové sítě vycvičen na více než 100 000 snímcích. Tento rozsáhlý soubor tréninkových dat zajišťuje, že model dokáže přesně odvodit a rozpoznat charakteristické vzory osob a s vysokou mírou jistoty tak identifikovat osoby i v různých prostředích.Náš závazek k bezpečnosti však přesahuje pouhou identifikaci osob. Ke zvýšené bezpečnosti na pracovišti jsme vyvinuli funkce pro detekci a rozpoznávání osobních ochranných prostředků (PPE - Personal Protective Equipment). To znamenalo shromáždit, označit a uspořádat tisíce snímků s cílem natrénovat model detekce objektů, který poskytuje spolehlivé výsledky. Přísný proces optimalizace proměnných v průběhu tohoto tréninku zajišťuje, že náš nový model je přesný a účinný.

Tyto pokroky v technologii počítačového vidění významně rozšiřují bezpečnostní možnosti v rámci společnosti Invanta. Nyní jsme schopni zkoumat nové aplikace a funkce pro další zvýšení bezpečnosti pracovníků i například pracovní produktivity. Zvýšená přesnost našeho modelu také znamená, že můžeme našim klientům poskytovat spolehlivější data a poznatky, což jim umožňuje činit informovanější rozhodnutí.Inovativní přístup společnosti Invanta k bezpečnosti na pracovišti využívající nejmodernější technologii počítačového vidění, vytváří cestu k bezpečnější a jistější budoucnosti. Naše nadšení dokonalé bezpečnosti nás dále pohání při zkoumání nových možností a posouvání hranic toho, co je v oblasti bezpečnosti na pracovišti možné.

Nejnovější příspěvky

Procházet vše